Ransomware

Ransomware of gijzelsoftware is een chantagemiddel op internet. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is malware die een computer en/of gegevens die erop staan blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te ‘bevrijden’. Betalen blijkt echter niet (altijd) tot ontsluiting van de besmet geraakte computer te leiden.

Hoe werk het?

De computers van de slachtoffers worden geïnfecteerd zoals ook andere virussen worden verspreid. Bij het heropstarten van de computer krijgt de gebruiker een scherm te zien met een boodschap. In deze boodschap krijgt het slachtoffer te lezen dat zijn of haar computer geblokkeerd werd en pas na betaling weer wordt vrijgegeven.

Vaak wordt de indruk gewekt dat het bericht afkomstig is van een betrouwbare (overheids)instantie en dat er een boete moet worden betaald wegens misbruik van het internet, bijvoorbeeld het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal of kinderporno Maar de politie en opsporingsdiensten gaan zo niet te werk. Wie ransomware op zijn computer heeft, is voor de politie dus niet ineens een verdachte. De criminelen zijn enkel op het geld uit en zullen de computer na de betaling mogelijk vrijgeven.

Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij de computer daarna werd ontgrendeld, daarentegen zijn er ook genoeg gevallen van computers die niet werden ontgrendeld. Bij bedrijven kunnen de kosten voor het inschakelen van externe specialisten zo hoog zijn (met name omdat het vaak gaat om cruciale informatie en meerdere computers), dat soms gekozen wordt toch maar het losgeld te betalen.

Er zijn echter wel methodes om je hier tegen te beschermen. Sophos is op dit gebied zowat de sterkste. Zij hebben hun systeem gebouwd zo dat ook de nieuwste versies geen kan maken. meer info op www.sophos.be

Wij kunnen dit voor u implementeren….